Boek

Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 biedt veiligheidsregio’s de mogelijkheid om landelijk eenduidig een regionale crisisbeheersingsorganisatie in te richten. Multidisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal. In het boek vindt u de organisatieschema’s die u daarbij helpen. Ook leest u in de verschillende hoofdstukken de achtergronden, keuzes, managementtheorieën en -modellen die ten grondslag liggen aan het referentiekader. Ten slotte wordt zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 is voor partners in het veiligheidsdomein, om te komen tot een verdere professionalisering van de multidisciplinaire crisisbeheersing.