Klaar voor de toekomst

Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 (RRCP 2009) is klaar voor de toekomst. Het RRCP 2009 richt zich op professionalisering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het RRCP 2009 als landelijk instrument wordt gewaarborgd dat iedere veiligheidsregio op eenzelfde manier de crisisorganisatie inricht. Dat maakt het mogelijk voor veiligheidsregio’s en kolommen gezamenlijk (en dus ook multidisciplinair) op te leiden, te oefenen en te trainen. Ook kunnen regio’s onderling kennis en kunde uitwisselen, personele en materiële bijstand verlenen en met elkaar evalueren. En dus verbeteren! Met eenvoud, eenduidigheid en inzicht in de regionale crisisbeheersing legt het RRCP 2009 een fundament voor de toekomst.

Het projectteam heeft vier documenten opgesteld, waarin de ontwikkelingen en effecten van het RRCP beschreven zijn. Hieronder zijn de documenten te downloaden.

Klaar voor de toekomst – de meerwaarde en het perspectief van het RRCP 2009.

Plan voor de toekomst – van het huidige (‘ist) naar de gewenste (‘soll’) proces- en organisatiestructuur van de regionale crisisorganisatie.

Een procesgestuurde crisisorganisatie – de gebruikte methode voor het procesmatig inrichten van een regionale crisisorganisatie.

Procesmodellen – van het handboek Voorbereiding Rampenbestrijding naar een nieuwe procesordening op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Defensie – uitleg over Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS).

Competentieprofielen– overzicht van competentieprofielen voor multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen.